Fredericia Sundhedshus - Dronningensgade 97, Bygning C, 5. sal - 7000 Fredericia
Kontakt os: 69 16 00 20

Hudlægeklinikken Lillebælt

Hudlægeklinikken Lillebælt

 

Hudlægeklinikken Lillebælt er beliggende med udsigt til Lillebælt i Fredericia Sundhedshus.

Hudlægeklinikkens mål er, at vi sammen er et dygtigt team, og vi tilstræber at yde en god service samt en undersøgelse og behandling af høj læge- og sygeplejefaglig kvalitet.

Klinikken er akkrediteret i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel 19. marts 2021 og lever dermed op til det nationale niveau for kvalitet.

Klinikken har aftale med sygesikringen, og du kan som gruppe 1 sikret patient komme gratis til hudlæge, når du er set af din læge og har fået en henvisning til hudlæge.
Tal med din læge hvis du har brug for en vurdering hos en hudlæge.

I Hudlægeklinikken varetager vi undersøgelse af alle hudsygdomme.
Det kan blive nødvendigt med undersøgelse i form af hudbiopsi, blodprøve, undersøgelse for allergi osv. Vi laver i så fald en opfølgning og kontrollerer at du har tilfredsstillende effekt af den givne behandling. De fleste tilstande kan vi hjælpe med at behandle. Flere opfølgninger efter første konsultation kan blive nødvendig.

Hudlægeklinikken diagnosticerer og behandler bl.a. psoriasis, acne, børneeksem og andre eksemsygdomme som kan være lokaliseret på hele kroppen. Vi behandler rødme i ansigtet og kraftig hårvækst med laser.
Desuden vurderer vi modermærker, opererer hudkræft og behandler forstadier til hudkræft med fotodynamisk terapi. Ligeledes tilbyder vi lysbehandling med ultraviolet lys og iontoferese behandling af svedtendens.

Vi holder os opdateret og er engagerede i de faglige organisationer indenfor vores felt.

                                     

Se i øvrigt "Vi tilbyder"

Hvordan er det at have en hudsygdom?
Hudsygdomme er et bredt spektrum af forskellige sygdomme. Uanset hvilken hudsygdom man har og hvor på kroppen den er lokaliseret, er den ofte til frustration og nogle gange ængstelse. At have en hudsygdom kan være indgribende i hverdagen, da man er nødt til at sætte tid af til behandling og pleje af sin hud. Desværre kan vi ikke helbrede alle hudsygdomme, da der ofte er tale om en medfødt sarthed i huden og ubalance i hudens immunsystem.
Vi vil give dig information om diagnose og vejledning i hvordan du bedst kan behandle og pleje din hud. Heldigvis er der hudsygdomme som brænder ud af sig selv med tiden.

E-mailkonsultation
Kun efter første konsultation. Læs om E-mailkonsultation længere nede på siden.

Vi har et godt arbejdsmiljø og den grønne smiley fra Arbejdstilsynet. Det håber vi du kan mærke som patient i Hudlægeklinikken Lillebælt. Vi ser frem til at møde dig.

 

DDKM akkrediteret klinik

Fredericia Sundhedshus

Dronningensgade 97, Bygning C, 5. sal

7000 Fredericia

www.hudlaegeklinikkenlillebaelt.dk

 

Tidsbestilling, svar og receptfornyelse

I telefontiden modtager sekretariatet tidsbestillinger og oplyser resultatet af rutineprøver og undersøgelser.

Har du fået en ny henvisning, bedes du kontakte Hudlægeklinikken telefonisk i telefontiden for at bestille tid.

Ved opringning til os kan du blive bedt om at ringe igen. Det er fordi systemet har et maksimalt antal patienter i kø allerede. Derfor kan du ikke komme i kø. Du opfordres derfor i stedet til at ringe på et andet tidspunkt i telefontiden.

 

Din mødetid er vejledende. Ventetid i klinikken kan forekomme.

 

Afbud

Husk at melde afbud, hvis du er forhindret i at møde op (se patientinformation). Afbud kan indtales på telefonsvareren døgnet rundt, men senest dagen før dit besøg, så vi kan give tiden til en anden patient. Husk at indtale dit navn, fødselsdato og tiden som ønskes aflyst. 

Telefon 69 16 00 20

Mandag
Kl. 7.30 - 9.30
Tirsdag
Kl. 7.30 - 9.30
Onsdag
Kl. 7.30 - 9.30
Torsdag
Kl. 7.30 - 9.30
Et godt råd
Du kommer lettest igennem på telefonen kl. 7.30 - 8.15
Et yderligere godt råd
Du kommer lettest igennem på telefonen på onsdage og torsdage

Vi tilbyder

Ultraviolet lysbehandling til bl.a. psoriasis, eksem og hudkløe i lyskabine
Ultraviolet lysbehandling til hudsygdomme lokalt på hænder, fødder, skinneben og i ansigtet
Fotodynamisk terapi af helt overfladisk hudkræft og forstadier til hudkræft
Iontoferesebehandling for øget svedtendens svarende til hænder og fødder
Påvisning af fnatmider og behandling af fnat
Laserbehandling af rødme i ansigtet og kraftig hårvækst efter retningslinjer
Undersøgelse for parfume- og kemikalieallergi ved lappetest
Undersøgelse for pollen-, husstøvmide- og husdyrallergi
Operation af risikofyldte modermærker efter vurdering
Operation af hudkræft og en række andre sygdomme
Teledermatologi - egen læge kan tage et foto af din hud og sende det til os
Vurdering og behandling af psoriasis
Vurdering af modermærker
Vurdering og behandling af solskader, forstadier til hudkræft og hudkræft
Vurdering og behandling af eksem
Vurdering og behandling af vorter og vandvorter
Vurdering og etablering af plan for behandling af andre udslæt og kløe
Vurdering og etablering af plan for behandling af forskellige typer af bensår

Patientinformation

 

Konsultation foregår kun efter aftale.

Som medlem af sygesikringens gruppe 1 skal du have en henvisning fra egen læge, før du bestiller tid.

Gruppe 1-sikredes henvisning gælder kun for den sygdom, som den henvisende læge har anført.

Gruppe 2-sikrede kan træffe aftale direkte med Hudlægeklinikken.

Ved mistanke om hudkræft eller mistænkelige modermærker er der kortere ventetid. I akutte situationer, herunder mistanke om modermærkekræft, skal din egen læge ringe til Hudlægeklinikken med henblik på en akut tid.

Ved 1.konsultation vil der blive spurgt ind til hvilke behandlinger du tidligere har fået for din hudlidelse, og hvilken medicin du indtager til dagligt - medbring venligst medicinliste.

Husk at medbringe sundhedskortet - også dit barns - ved alle henvendelser i Hudlægeklinikken.

Da vi har forskellige undersøgelser og behandlinger, må du ikke forvente at blive kaldt ind i rækkefølge i forhold til mødetid i klinikken.

Du kan frabede dig videresendelse af oplysninger til relevante behandlere, sociale instanser, forsikringsselskaber eller egen læge. Ønsker du dette bedes du give os besked i sekretariatet.

 

 

Aftale om prøvesvar aftales individuelt for vævsprøver.

Svar kan gives via Lægevejen, per telefon eller via din egen læge.

 

Vi har ca. 19 ugers ventetid.

Ventetiden kan desuden ses på Sundhed.dk, hvor du også kan finde oplysninger om andre hudlæger, hvis klinikken er lukket.

Vi bestræber os på at hjælpe så mange patienter som muligt. Når vi modtager afbud på besøgsdagen eller en patient udebliver, så har vi svært ved at opnå det.

Afbud:

Indtal et afbud på vores telefonsvarer døgnet rundt - men HUSK afmelding i god tid og SENEST DAGEN FØR.

Husk at indtale NAVN, FØDSELSDATO, BESØGSDAG / TID som ønskes aflyst.

Ved for sent afbud eller udeblivelse opkræver vi et udeblivelsesgebyr på 250 kr.

For en operation, lasertid eller allergitestning er gebyret 500 kr.

Gebyret indbetales på reg.: 6771 Kontonr: 5465482

Alternativt på Mobile Pay 448644

 

For patienter der allerede følges i klinikken.

Du kan få lysbehandling indenfor disse tidsrum:

Mandag: 7.45-15.30

Tirsdag: 7.45-15.30

Onsdag: 7.45-15.30

Torsdag: 7.45-15.30

Personalet holder pauser 10.15-10.30 og 12.30-13.00.

 

Her kan du læse om hudsygdomme, allergier og medicinsk behandling:
https://dds.nu/patientvejledninger/

 

Som patient kan det ofte være nyttigt med yderligere information omkring sin sygdom. Her er nogle gode links:

 

Generel viden og vejledninger om de fleste hudsygdomme:

Sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/

Dansk dermatologisk selskab: https://www.dds.nu/patientvejledninger/

 

Om specifikke hudsygdomme:

Fnat: https://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/hvad-er-fnat-og-hvordan-behandler

Allergi: https://www.videncenterforallergi.dk/

Arbejdsrelateret hudsygdom: https://www.arbejdsmiljoweb.dk/krop-og-sundhed/sund_hud/

Håndeksem: http://www.handeksem.dk/

Hidrosadenitis: http://hidrosadenitis.dk/

Psoriasis: https://www.psoriasis.dk/

Atopisk eksem: https://atopiskeksemforening.dk/

 

Om dine rettigheder:

Indberetning af bivirkning ved medicin på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-bivirkning/mennesker

Information om utilsigtede hændelser på Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside: https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Information om klagemuligheder på Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside: https://stpk.dk/?sc_itemid={487551C6-1E5B-4632-A602-369AD447E186}

Information om erstatning på Patienterstatningens hjemmeside: https://pebl.dk/

 

Fra 1. januar 2022 findes hjeml til at vise patienters aftaler i "Bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur".

Se vores privatlivspolitik her

 

Hvis du er i Sygesikringens gruppe 1 er al undersøgelse og behandling gratis, hvis du er henvist fra din egen læge eller sygehus.

Hvis du er i Sygesikringens gruppe 2 skal du betale et honorar, der er omtrent samme beløb, som du kan få refunderet, hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark.

Vi har opnået den grønne smiley, som udtryk for, at vi har et godt arbejdsmiljø i klinikken. Vi håber du får glæde af det som patient hos os.

Hvem er vi

Birgitte Stausbøl-Grøn

Birgitte Stausbøl-Grøn

Speciallæge i hudsygdomme, PhD.

Jeg åbnede Hudlægeklinikken Lillebælt 1. maj 2019.

Forud for det var jeg ansat i 10 år som speciallæge og overlæge på Afdeling for Hud- og Kønssygdomme på Aarhus Universitetshospital. Der har jeg haft lægefagligt ansvar for hudkræft og behandling heraf. Ligeledes lysbehandling og jeg har arbejdet med et bredt udsnit af hudsygdomme og laserbehandlinger siden 2000.

Indtil 2019 har jeg arbejdet som lægefaglig konsulent på Privathospital Ciconia og Mølholm i Højbjerg, Århus.

I min speciallægeuddannelse har jeg været ansat på Hudafdelingen i Aarhus og Odense. Derudover har jeg været ansat hos Hudlægerne i Horsens.

Jeg har en PhD grad, som omhandler kræft i mund, svælg og strube.

Jeg er med i Uddannelsesudvalget i Dansk Dermatologisk Selskab og medlem af Dansk Dermatologisk Organisation samt af den europæiske dermatologiske organisation (EADV).

Jeg er medlem af Den Danske Lægeforening og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

 

Læs mere →
Anja

Anja

Sygeplejerske

Anja har senest arbejdet på hudafdelingen, Odense Universitetshospital. Herfra har hun 16 års erfaring i hudspecialet.

Læs mere →
Birgit

Birgit

Sygeplejerske

Birgit har senest arbejdet i en almen lægepraksis, men har også årelang erfaring fra tidligere arbejde i en hudlægepraksis i Vestjylland. 

Læs mere →

Amalie

Studentermedhjælper

Amalie er medicinstuderende.

Læs mere →

Nyheder og ferie.

E-mailkonsultation

 

Hos os er e-mailkonsultation først mulig efter første besøg i klinikken.

Hos os er tidsbestilling via Lægevejen først mulig efter første besøg i klinikken. Første gang må du derfor ringe til os i telefontiden.

Du skal oprette dig for at få adgang til e-mailkonsultation via Lægevejen. E-mailkonsultationen foregår krypteret.

E-mailkonsultation kan anvendes til korte spørgsmål omkring dit aktuelle behandlingsforløb f.eks. spørgsmål om din behandling og svar på prøver. Som patient kan du også gennemføre receptfornyelse af nogle typer af fast medicin ordineret i Hudlægeklinikken.

Du kan forvente at få svar indenfor ca. 4 hverdage. I Hudlægeklinikkens ferie kan du ikke forvente svar på e-mailkonsultationer. Hold derfor øje med vores ferier og lukkedage.

Se mere om hvordan du benytter Lægevejen her

Login
Vi anbefaler at du benytter MitID når du logger ind på Lægevejen.
Se hjælp til login på Lægevejen her

Find vej

Adresse

Fredericia Sundhedshus

Dronningensgade 97, Bygning C, 5. sal.

7000 Fredericia.

Tlf. 69 16 00 20

Se Fredericia Sundhedshus hjemmeside 

 

Adgangsforhold

Gå ind via hovedindgang A.

Hudlægeklinikken Lillebælt er beliggende på 5. sal med adgang via elevator fra forhallen. 

Vi har handicapvenlige toiletforhold.

I forhallen er der apotek og cafe. 

 

Parkering

Der er en stor parkeringsplads syd for Sundhedshuset. Vær opmærksom på tidsbegrænsningerne og husk at indstille P-skiven.

 

Rejseplanen

Link til rejseplanen her

Fra banegården går bus 1 og 7 til Sundhedshuset. Vær opmærksom på at vælge den rigtige retning, når du stiger på bus 1.

 

Google Maps

Link til Google Maps her